โปรดอ่านกฏของเซิฟเวอร์ ก่อนดาวน์โหลด
 1. การสมัครไอดีควรใช้อิเมล์จริง เพราะใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของเมื่อท่านลืมรหัสเข้าเกมหรือรหัสขั้น2(รหัสลบตัวละคร)
  • แจ้งลืม "รหัสเข้าเกม" และ "รหัสขั้น2(รหัสลบตัวละคร)" โดยใช้อิเมลที่ผูกกับไอดี
  • อิเมลที่ใช้สมัครไอดีสามารถเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ห้ามซื้อ-ขายไอดีทุกกรณี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  • หากมีการซื้อขายไอดีกัน เจ้าของเดิมที่มีอีเมลยืนยันความเป็นเจ้าของ สามารถกู้รหัสคืนได้เสมอ
  • กรณีที่เป็นการกระทำทางอ้อม จีเอมจะพิจารณาเป็นกรณีไป โดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 3. ห้ามซื้อ-ขายบัตรพ้อย เป็นเงินนอกระบบเกม เช่น บัตรเติมเงิน หรือ เงินโอน ทุกกรณีไม่ว่าทางตรงหรืทางอ้อม
 4. การซื้อขายไอเทมต่างๆ ด้วยเงินนอกระบบเกม เช่น บัตรเติมเงิน หรือ เงินโอน สามารถทำได้ แต่ต้องไม่ผิดกฏข้อ 2 และ 3 และไม่รับแจ้งกรณีถูกโกง
 5. รหัสทุกอย่าง ควรเก็บเป็นความลับ ให้มีท่านรู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่ควรตั้งให้คาดเดาได้ง่าย และอย่าตั้งซ้ำกับเซิฟแรนเถื่อนอื่นที่ท่านเคยเล่น
 6. ห้ามใช้โปรแกรมโกงเกมใดๆ หากพบเห็นจะถือเป็นความผิดร้ายแรง (โปรแกรมช่วยกดน้ำยาหรือช่วยกดสกิลสามารถใช้ได้)
 7. ห้ามผู้เล่นใช้บัคหรือช่องโหว่ใดๆในเกมทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หรือทำให้เซิฟเสียหาย หากเจอบัคหรือช่องโหว่ใดๆให้แจ้งทีมงานทันที
 8. ห้ามประกาศชื่อแรนเซิฟอื่น ไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความ หรือวิธีใดๆ
 9. ห้ามปั่นป่วนเซิฟเวอร์ หรือ พูดสื่อให้เซิฟเวอร์เสียหาย ไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความ หรือวิธีใดๆ
 10. ห้ามตั้งชื่อตัวละครล่องหน หรือตัวอักษรต่ำกว่า2ตัว หรือตั้งชื่อเป็น สัญลักษณ์อย่างดียว เช่นชื่อ - หรือ _ หรือ ` หรือ ' และอื่นๆ
  • เครื่องหมาย เว้นวรรค หรือ สัญลักษณ์จะไม่ถูกนับเป็นตัวอักษร
  • สระที่อยู่บนหรือล่างพยัญชนะหรือตัวอักษรเช่น สระ อิ อี อุ อู หรืออื่นๆ จะไม่ถูกนับเป็นตัวอักษร
  • กรณีที่ตั้งชื่อ2ตัว แต่ทำให้เหมือนตัวเดียวเช่น vv (เหมือน w) ก็จะถือว่าเป็นตัวอักษรเดียว
 11. กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ จะทำการพิจารณาไตร่ตรอง โดยคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 1. การทำผิดกฎครั้งแรก
  • แบนเตือน
  • เสียพ้อยในการปลดแบน (จำนวนพ้อยที่ต้องเสีย ขึ้นอยู่กับกฎที่ทำผิด)
  • แบนถาวร (หากเป็นความผิดร้ายแรง)
  • จะถูกลงโทษอย่างใดอย่างนึง แล้วแต่กรณีและกฎที่ทำผิด
 2. การทำผิดกฎครั้งที่สอง
  • จะต้องเสียพ้อยเป็นค่าปลดแบน (จำนวนพ้อยที่ต้องเสีย ขึ้นอยู่กับกฎที่ทำผิด และขึ้นอยู่กับการทำผิดกฎในครั้งแรก)
  • แบนถาวร (หากเป็นความผิดร้ายแรง)
  • จะถูกลงโทษอย่างใดอย่างนึง แล้วแต่กรณีและกฎที่ทำผิด
 3. กรณีที่ทำผิดกฏ ครั้งที่ 3
  • แบนถาวรทุกกรณี ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม เพราะถือว่ารู้กฏอยู่แล้วแต่ยังทำ เท่ากับว่ามีเจตนาจงใจที่จะทำผิดกฏ
 1. กฎสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม PVP ต่างๆ
  • ห้ามปั๊มสกอร์หรือคะแนนต่างๆภายในทุกกิจกรรม
  • สำหรับ Tyranny ห้ามยืนทิ้ง ยืนแอบ หรือ กระทำการใดๆที่ไม่ได้เป็นการเล่นกิจกรรม หรือไม่มีเจตนาที่จะเล่นกิจกรรม หากไม่สะดวกเล่นกิจกรรมต่อ หรือ จำเป็นต้องหยุดเล่น จะต้องกดออกจากกิจกรรม
 2. หากพบเห็นการทำผิดกฎการเข้าร่วมกิจกรรม PVP จะมีโทษดังต่อไปนี้
  • เตะออกจากกิจกรรม
  • บล็อคการเข้าร่วมกิจกรรมชั่วคราว
  • แบนไอดีชั่วคราว
   • ลดแต้มผลงานในตัว
   • ** จะถูกลงโทษอย่างใดอย่างนึง แล้วแต่กรณี
   • ** หากพบการทำผิดซ้ำๆจะมีโทษ แบนไอดีถาวร
   • ** หากบอทกระทำการใดๆเช่น วิ่ง เดิน หรืออื่นๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวสอบ จะมีโทษสูงสุดคือ แบนไอดีถาวร
   • ** หากไม่สะดวกที่จะเล่นกิจกรรมต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องกดออกจากกิจกรรม
ดาวโหลด
ชื่อไฟล์
รายละเอียด
ลิ้งดาวโหลด
ตัวเต็ม(ติดตั้งแบบ .exe)
ดาวโหลดและติดตั้งพร้อมเล่นทันที
ตัวเต็ม(แบบ .rar)
ดาวโหลดและติดตั้งพร้อมเล่นทันที
ตัวเต็ม(ติดตั้งแบบ .exe) สำรอง
ดาวโหลดและติดตั้งพร้อมเล่นทันที
ตัวเต็ม(แบบ .rar) สำรอง
ดาวโหลดและติดตั้งพร้อมเล่นทันที
แพทเสริม
แพทเสริมตัวล่าสุดสำหรับผู้เล่นที่โหลดแพทไม่ผ่าน