อาวุธใหม่ Flame (X) เงื่อนไขง่ายๆ ใครๆก็มีได้
สะสมเหรียญ PvP ครบ 300 เหรียญ แลกได้เลย

การได้รับเหรียญ PvP มีอยู่ 2วิธี

1.Guild War (วอร์ห้องคอม)
ห้องคอมแต่ละห้อง จะได้รับเหรียญจำนวนต่างกัน โดย
ห้องคอม SG ได้รับ 5 เหรียญ
ห้องคอม MP ได้รับ 4 เหรียญ
ห้องคอม PH ได้รับ 3 เหรียญ
ห้องคอม TD ได้รับ 2 เหรียญ

2.CDM
อันดับที่ได้หลังจบ CDM แต่ละอันดับ จะได้รับเหรียญจำนวนต่างกัน โดย
อันดับที่ 1 ได้รับ 5 เหรียญ
อันดับที่ 2 ได้รับ 4 เหรียญ
อันดับที่ 3 ได้รับ 3 เหรียญ
และอับดันที่ 4 - 10 ได้รับ 1 เหรียญ

ถ้าสะสมครบแล้ว สามารถแลกได้ที่ NPC กล่องรางวัล PvP หลังตลาด1
ตัวอย่างไอเทม สามารถดูได้ที่ NPC กล่องรางวัล PvP เช่นกัน